Bizdagi ish

Bizdagi ish

Knauf guruhining MDHdagi kadrlar tayyorlash siyosati xodimlarni mutaxassisligi bo’yicha yuksalishiga yo’naltirilgan. Bu siyosatda faqatgina tashkilot ichida emas, balki Knauf-ning MDH va xalqaro guruhida faoliyat olib borishga imkoniyat beriladi.

Biz guruhlarning muvaffaqiyatli ishini qo’llab-quvvatlashga harakat qilamiz, bu ularning faoliyatida yaxshi imkoniyatlar tug’diradi. Endigina ish boshlovchi va malakali xodimlarni saralash doimiy olib boriladi.

Nomzodlarning ma’lumoti va kasbiy mahoratiga talab yuqori darajada qo’yiladi. Ularning barchasida quyidagi sifatlarni qidiramiz:

  • mutuxassislikda ham, martabada ham keyingi muvaffaqiyatlarga va ta’lim olishga intilishda yuqori daraja bo’lishlik
  • Sheriklar, hamkasblar hamda mijozlar bilan uzoq muddatli munosabatlar o’rnatishda epchillik ko’rsatishlik
  • Ham mustaqil, ham guruhlarda ishlashni bilishlik
  • Ish jarayonida yuqori kasbiy standartlarni saqlab qolishga intilishlik

Knauf o’zining xodimlariga zarur bo’lgan bilimlarni, ko’nikmalarini, malakani berish uchun xoh mustaqil, xoh xalqaro va rossiyalik ekspertlar yordamida turli treninglar va seminarlar o’tkazishni taklif etadi. Chet tilida so’zlashishni o’rganish va mukammalashtirish uchun Knauf o’zining xodimlariga maxsus til kruslarini amaliy amaliyot bilan o’tashga imkon beradi.

  • Bizning bo’sh vaqtimiz

    davomi